Informacje prawne

UBM Development Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35 | 02-822 Warszawa, Polska
T. +48 22 356 80 00 | F. +48 22 356 80 01
bartosz.ostachowski@ubm-development.com    

 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS 0000235560, kapitał zakładowy 50.000 PLN NIP: 5262867257