Ochrona danych

1. Administrator danych

BARTYCKA REAL ESTATE sp. z o.o. ul. Poleczki 35 02-822 Warszawa

2. Dane kontaktowe

Z BARTYCKA REAL ESTATE sp. z o.o można się skontaktować pisemnie: BARTYCKA REAL ESTATE sp. z o.o. ul. Poleczki 35 02-822 Warszawa. BARTYCKA REAL ESTATE sp. z o.o. Warszawa nie wyznaczyła inspektora ochrony danych.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia dodatkowych informacji handlowych z zakresu oferty BARTYCKA REAL ESTATE sp. z o.o. . Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia uzyskanie informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług własnych BARTYCKA REAL ESTATE sp. z o.o – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.

4. Okres, przez który dane będą przechowywane

Dane będą przetwarzane przez 2 lata lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie BARTYCKA REAL ESTATE sp. z o.o w szczególności dostawcom usług IT i biurom rachunkowym – przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z BARTYCKA REAL ESTATE sp. z o.o i wyłącznie zgodnie z poleceniami BARTYCKA REAL ESTATE sp. z o.o.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo:
dostępu do Pani/Pana danych
żądania ich sprostowania
żądania ich usunięcia
żądania ograniczenia przetwarzania,
wycofania zgody,
prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od BARTYCKA REAL ESTATE sp. z o.o Pani/Pana danych osobowych w pliku o powszechnie używanym formacie,
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu realizacji powyżej wymienionych praw należy skontaktować się z BARTYCKA REAL ESTATE sp. z o.o. .Można to zrobić np. przesyłając wniosek na adres siedziby BARTYCKA REAL ESTATE sp. z o.o.

8. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

9. Podjęte środki ochrony danych

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

10. Pliki cookies

Witryna www.nobleresidence.pl wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Te zapamiętane parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył, pliki cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Strona wykorzystuje również system Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy BARTYCKA REAL ESTATE sp. z o.o w celu optymalizacji działań.
Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania zamówionej przez użytkownika usługi.